BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP NĂM 2020

Giới thiệu bảng báo giá sắt thép xây dựng

Hiện nay sắt thép HIệp Hòa đang phát triển thị trường trong nước và đang dần dần khẳng định vị thế trên thị trường sắt thép trong nước và ngoài nước. Sắt thép xây dựng Hiệp Hòa luôn lấy uy tín, trách nhiệm làm ưu thế hàng đầu cam kết cung cấp sắt thép tốt nhất thị trường hiện nay.
Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo và đội ngũ xe vận chuyển chuyên nghiệp sẽ giúp hàng hóa của quý khách được tới nơi đúng hẹn và không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay

Thông tin giá sắt thép xây dựng là điều mà các chủ đầu tư ,  gia đình và  các đại lý sắt thép lớn nhỏ đều quan tâm bởi nó ảnh hưởng tới ngân sách dự chi cho công trình.

Nhưng hiện nay trên thi trường có rất nhiều nơi bán sắt thép với giá cả và chất lượng khác nhau

Cho nên quý khách hàng nên chọn các đơn vị bán sắt thép uy tín như sắt thép HIệp Hòa để cập nhật BÁo giá sắt thép chính xác nhất.

BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT 2020

 

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP VIỆT NHẬT (CB 300)
Kí Hiệu Kg
Thép Ø 6 1Kg 9.500
Thép Ø 8 1Kg 9.500
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 64.000
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 95.000
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 131.000
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 180.000
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 232.000
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 291.000
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 491.000
Đinh + Kẽm Kg 15.500
Đai tai Dê Kg 14.500

 

BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA 2020

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP POMINA (CB 295)
Kí Hiệu Kg
Thép Ø 6 1Kg 9.200
Thép Ø 8 1Kg 9.200
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 59.500
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 93.300
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 120.500
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 170.700
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 230.600
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 290.800
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 419.600
Đinh + Kẽm Kg Liên hệ
Đai tai Dê Kg Liên hệ

BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM 2020

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP MIỀN NAM
Kí Hiệu Kg
Thép Ø 6 1Kg 9.000
Thép Ø 8 1Kg 9.000
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 57.500
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 88.300
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 118.500
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 167.500
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 225.600
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 287.800
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 415.600
Đinh + Kẽm Kg Liên hệ
Đai tai Dê Kg Liên hệ

BÁO GIÁ SẮT THÉP HOÀ PHÁT 2020

LOẠI HÀNG

HIỆU

 

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP HOÀ PHÁT
Kí Hiệu Kg HOÀ PHÁT
Thép Ø 6 1Kg 8.800
Thép Ø 8 1Kg 8.800
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 55.500
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 88.300
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 117.500
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 167.700
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 223.600
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 284.800
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 412.600
Đinh + Kẽm Kg Liên hệ
Đai tai Dê Kg Liên hệ

 

BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ 2020

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP VIỆT MỸ
Kí Hiệu Kg VIS
Thép Ø 6 1Kg 8.500
Thép Ø 8 1Kg 8.500
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 55.500
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 88.400
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 117.500
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 167.700
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 223.500
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 286.500
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 419.500
Đinh + Kẽm Kg Liên hệ
Đai tai Dê Kg Liên hệ

BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT ÚC 2020

LOẠI HÀNG HIỆU THÉP VIỆT ÚC
Kí Hiệu Kg HUVC
Thép Ø 6 1Kg 8.200
Thép Ø 8 1Kg 8.200
Thép Ø 10 1 Cây 11.7m 52.500
Thép Ø 12 1 Cây 11.7m 78.400
Thép Ø 14 1 Cây 11.7m 105.500
Thép Ø 16 1 Cây 11.7m 174.500
Thép Ø 18 1 Cây 11.7m 254.500
Thép Ø 20 1 Cây 11.7m 297.500
Thép Ø 22 1 Cây 11.7m 371.500
Đinh + Kẽm Kg Liên hệ
Đai tai Dê Kg Liên hệ