Các loại lưới thép xây dựng, dây kẽm gai, lưới b40, lưới b40 bọc nhựa, lưới b40 mạ kẽm, dây kẽm lam

Với sự tiện lợi của những loại sản phẩm này…

Sự khác biệt về các vấn đề an toàn hiện…

các loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao…

Giảm giá!

Kẽm buộc 2 ly là một vật liệu xây dựng…

19.000 

Kẽm 1 ly được sử dụng trong xây dựng là…

Cần phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu…

Kẽm được sử dụng rất phổ biến trong ngành xây…

+ Ứng dụng: Trong xây dựng buộc cốt thép, cột…

19.600 

Kích thước kẽm buộc trắng: 0.4 ly -5 ly Khối…

.
.
.
.
0909672222