Cát Xây Dựng

Bảng giá cát đá xây dựng 2021


STTTên Sản PhẩmĐơn vị tínhĐơn giá
1đá 1x2 đen
m3295.000
2đá xây dựng 1x2
m3295.000
3đá mi bụi
m3280.000
4đá mi sàng
m3270.000
5đá 0x4 xanhm3260.000
6đá 0x4 đen
m3245.000
7giá đá xây dựng
m3290.000
8đá 5x7
m3295.000
9cát sang lấp
m3145000
10cát san lấp
m3245000
11cát bê tông vàngm3200000
12cát xây tô
m3150000
13cát vàng xây dựng
m3250000
14cát bê tông vàngm3200.000
15cát bê tông hạt lớn
m3235.000